FAQ

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag of probleem? Vind je antwoord of oplossing hieronder waar we de vragen van gebruikers hebben verzameld. Door op één van de gebruikers-tags te klikken kan je meer gericht op zoek.

Filter op onderwerp

We hebben niet veel tijd. Het is belangrijk dat onze apparatuur gemakkelijk te begrijpen is en niet meer werk oplevert om deze correct te gebruiken.

Je kan gemakkelijk overschakelen van de ene naar de andere modus. De continue modus werkt zoals elke traditionele flowmeter met de witte knop en de Thorpe tube tussen 0 en 15 l / min. Je kan overschakelen naar de comfortmodus door de draaischijf van de flowmeter in te stellen op posities van 1 tot 5 l / min. Voordat je dit doet, moet je ervoor zorgen dat de bal in de buis op 5 l / min staat in continue modus. Vanuit de comfortmodus kan je weer overschakelen naar continu door de schijf naar continu te draaien.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat er voor de verpleegkundige niet meer werk bij komt kijken. Integendeel, omdat het systeem zichzelf in- en uitschakelt. Er is dus geen omgang met de verpleegster nodig wanneer de patiënt zijn neusbril uitdoet als de kamer verlaat, noch wanneer hij terugkomt en de therapie herstart. De patiënt krijgt altijd de juiste hoeveelheid zuurstof zonder dat de verpleging opnieuw moet nakijken wat de voorgeschreven hoeveelheid is.

Hoe zit het met de training van de gebruikers?

Training is inbegrepen in onze service. We hechten veel waarde aan onze trainingsaanpak omdat we zien dat dit de positieve effecten voor patiënt en personeel verbetert. Het apparaat is zeer eenvoudig te gebruiken en te begrijpen. Ze vereist niet veel tijd. Wij schikken ons naar de mogelijkheden van de afdeling in kwestie. Tijdens deze trainingssessies krijgt iedereen de kans om de apparaten te gebruiken en het verschil voor zichzelf te voelen. Op deze manier ervaren alle betrokkenen de voordelen voor zichzelf en zijn ze ook beter in staat om vragen van patiënten te kunnen beantwoorden.

Ik begrijp niet hoe je de continue modus en de comfortmodus tegelijkertijd kan gebruiken?

Je gebruikt beide modi niet tegelijkertijd. Het is de een of de andere modus, afhankelijk van wat de patiënt verkiest en wat de arts voorschrijft of aanbeveelt. Je kan daarentegen wel heel eenvoudig van modus veranderen, van comfort naar continu en omgekeerd.

Waarom geeft het balletje in de flowtube niet het juiste debiet aan in de comfortmodus?

De therapie-instelling in de comfortmodus wordt aangegeven door de positie van de wijzerplaat onder de witte knop: van 1 tot 5 l / min. Deze instellingen zijn ontworpen om de equivalente therapie te geven die overeenstemt met de continue modus, alleen zonder zuurstofverspilling als de patiënt uitademt of niet aanwezig is. De bal heeft nog steeds een functie, omdat deze in de comfortmodus rond 0,5 of 1 l / min zal zweven, wat je een visuele bevestiging geeft dat de zuurstof stroomt (naast de auditieve controle die je krijgt van het pufje wanneer de zuurstof wordt vrijgegeven).

Belangrijk om te weten is dat als de comfortmode gebruikt wordt, de bal in de flowmetertube de hoeveelheid niet aangeeft. Het is de positie van de wijzerplaat die dat aangeeft.

Krijgt mijn patiënt voldoende zuurstof met de O2COMFORT flowmeter?

Absoluut, we kunnen verwijzen naar meerdere studies over saturatie (zie wetenschappelijke literatuur).

Hoogstwaarschijnlijk ben je gewend om regelmatig de saturatie te meten, ook bij continue zuurstoftherapie om te zien of de patiënt de juiste hoeveelheid zuurstof in het bloed heeft. In de comfortmodus is het precies hetzelfde: op basis van de saturatie van de patiënt kan je de juiste instelling kiezen of aanpassen. Als de patiënt door de mond of zeer oppervlakkig ademt, heeft de continue modus de voorkeur. We hebben de continue modus op onze flowmeter met een reden bewaard. Beide modi hebben hun nut. In feite zijn beide modi nodig: de ene sluit de andere niet uit.

Zal de O2COMFORT flowmeter 's nachts stoppen wanneer een patiënt tijdens de slaap de neiging heeft om oppervlakkig of door de mond te ademen?

Nee. Je kunt evalueren of een patiënt normaal ademt wanneer je de therapie voor het eerst instelt. Als het toestel in comfortmodus triggert, zal het dat dag en nacht blijven doen.

Als het toestel bij het instellen van de therapie bij een patiënt met ondiepe of mondademhaling niet triggert in de comfortmodus, wordt er best opgestart in de continue mode. Bij deze patiënten meet de neusbril een onderdruk lager dan 3,6 mm H2O, waardoor er geen dosis zuurstof wordt gegeven.

Ik denk niet dat de O2COMFORT flowmeter naar behoren werkt want ik moet de helft van mijn patiënten in continue modus plaatsen.

Dit is normaal. Het betekent niet dat het systeem niet werkt.

Beide modi hebben hun eigen toepassingen. In feite zijn beide modi nodig, de ene sluit de andere niet uit. Uit ervaring weten we dat de comfortmodus gemiddeld gezien geschikt is voor 1 op de 2 patiënten, naargelang de afdeling. Als tussen de 25% en 50% van de patiënten op de afdeling in comfortmode kunnen worden geplaatst, is dat een uitstekend cijfer. Het is belangrijk om aan elke patiënt het voordeel te tonen en hen te vragen om door de neus te inhaleren, zodat ze het kunnen voelen. Acute kortademigheid, de nood aan zuurstoftherapie boven 5 l / min of sommige specifieke ziekten kunnen leiden tot het gebruik van de continue modus.

Kan ik een aquapack gebruiken met deze O2COMFORT flowmeter?

Ja dat kan, maar alleen in een continue modus. Bij de comfortmodus wordt het neusslijmvlies door de patiënt zelf gehydrateerd. Dit komt omdat de comfortmodus alleen zuurstof geeft tijdens de inhalatiefase van de ademhaling. Bij het uitademen wordt er geen zuurstof gegeven, wat het mogelijk maakt dat de natuurlijke hydratatie kan plaatsvinden. Andere voordelen van het niet meer nodig hebben van een luchtbevochtiger zijn: geen of minder infectierisico, minder werklast door verpleegkundigen en extra besparingen.

In de continue modus is het apparaat gelijk aan een klassieke flowmeter en kan je een bevochtiger op de DISSconnector schroeven.

Kan ik een verlengingsleiding voor de neuscanule gebruiken met de O2COMFORT flowmeter?

Ja geen probleem. We zien zelfs dat bij gebruik van verlengingsleidingen het geluid van het pufje minder is. Als u verlengingsleidingen of een langere neusbril (meer dan 2,5 meter) gebruikt, moet u het therapieniveau mogelijk aanpassen (één of twee niveaus hoger). Dit is noodzakelijk vanwege een vertraagde triggering die resulteert in minder zuurstofinname dan het geval zou zijn met de standaard kortere neuscanule.

Kan ik een mondmasker gebruiken met de O2COMFORT flowmeter?

Ja, maar alleen in de continue modus. Mondmaskers worden meestal meer gebruikt voor hogere zuurstofdebieten (hoger dan 5 l / min)

Hoe zit het met het geluid van de O2COMFORT flowmeter? Wat als mijn patiënt het niet leuk vindt?

Ja, er is een klein puf-geluid bij het vrijgeven van de dosis zuurstof. Voor sommige patiënten is het pufje geruststellend, zodat zij (of hun familie) weten dat ze zuurstof krijgen. Het pufje werkt als auditieve feedback dat de therapie wordt gegeven. Voor anderen kan het geluid als een nadeel worden ervaren. De patiënt of verpleegkundige moet hierbij kiezen tussen lange termijn voordelen (comfort en geen korstvorming, hoofdpijn, droogheid, neusbloedingen) met een beetje geluid enerzijds of uitdroging en onplezierige bijwerkingen zonder pufgeluid anderzijds. De keuze is dan voor de meesten snel gemaakt.

Het geluid kan worden verminderd met behulp van specifieke soorten neusbrillen of verlengingsleidingen (zoals bubble tubing). We hebben studies uitgevoerd met verschillende soorten neusbrillen en hun effect op het geluidsniveau. We kunnen enkele geluidsarme neusbril aanbevelen voor de comfortmodus. Als dat niet voldoende is voor een patiënt, biedt de continue modus nog altijd een alternatief. Veel heeft te maken met gewenning voor een nieuwe ervaring.

Kan de O2COMFORT flowmeter voor elke patiënt van de afdeling worden gebruikt?

Het toestel is een combinatie van een klassieke, continue flowmeter met een extra optie: de comfortmodus. Als behandelend arts verlies je niets. Er is nu een optie meer dan voorheen. Grofweg kan je zeggen dat één op de twee patiënten betere zorg geniet met de comfortmodus. Er is een wetenschappelijke basis (zie wetenschappelijke literatuur) die bewijst dat therapie in de comfortmodus veilig en geschikt is.

Is de comfortmodus geschikt voor al mijn patiënten?

Neen. Maar dit apparaat is een combinatie van een klassieke continue flowmeter met een extra comfortmodus erbovenop. De comfortmodus zal nuttig zijn voor 25 tot 50% van de patiënten, afhankelijk van hun medische toestand en behoeften.

Is de O2COMFORT flowmeter niet vooral voordelig voor de recovery na een operatie?

Niet per se. Patiënten in recovery liggen vaak nog in slaap of worden net wakker. Ze hebben de neiging niet door de neus te ademen en hebben in het begin vaak hogere doses zuurstof nodig, bij voorkeur in de continue modus. Wanneer ze wakker worden, start vaak meteen het ontwenningstraject van de beademing of de ‘weaning’ (geleidelijkaan de zuurstofhoeveelheid afbouwen), dus de verpleging moet een paar keer van instelling veranderen. Omdat er veel patiënten doorkomen, moet dit snel en vlot gaan. Onze ervaring is dat het gebruik van een comfortmodus op dit soort afdelingen moeilijk kan zijn, omdat het protocol voor het kiezen van de juiste instelling en daarna de aanpassing bij het evolueren van de toestand van de patient te veel tijd kost voor deze recoveryruimtes, waar de passage van het aantal patiënten erg hoog kan zijn.

Ik ben als arts niet geïnteresseerd in een lager zuurstofverbruik? Wat heb ik er aan?

Met de O2COMFORT flowmeter krijgen uw patiënten comfortabele zuurstoftherapie. Geen klachten over droge neus en andere bijwerkingen, waardoor de therapietrouw verhoogt. Dit alles zonder extra werk voor de verpleegkundigen, integendeel.

Chronische zuurstofgebruikers kennen vaak het on-demand systeem vanuit de thuiszorg waar ze veel worden gebruikt. Deze werken echter niet voor alle patiënten. Waarom zouden deze patiënten ermee instemmen om in het ziekenhuis on-demand zuurstof te krijgen?

Als de patiënt een chronische zuurstofgebruiker is die de verschillende instellingen kent en de voorkeur geeft aan continue zuurstof, is dat prima. Ons systeem is bewust ontworpen om beide keuzes te hebben. Er zijn ook veel patiënten die natuurlijk ook de voorkeur geven aan de comfortmodus. We zien dat de comfortmodus door één op de twee patiënten wordt gebruikt. De keuze tussen de twee kan verschillende redenen hebben: voor hogere zuurstofdebieten (> 5 l / min) is alleen de continue modus mogelijk, de patiënt wil continue modus door een perceptie van dyspneu (zelfs wanneer een goede saturatie worden gemeten), ondiepe of mondademhaling, andere redenen. Uiteindelijk is het eenvoudig: als de helft van de patiënten meer comfort en gemoedsrust kan worden geboden en daarnaast ook nog kosten kunnen worden bespaard, is het systeem alleen maar winst.

Zijn de doses in de comfortmodus echt equivalent als de corresponderende continue therapie? Comfortmodusinstelling 1 = 1 liter per minuut tot comfortmodus 5 = 5 liter per minuut?

Jazeker. In de O2COMFORT flowmeter bevindt zich een soort buffertank en een draaischijf met gaten dat werkt als een zeef. Hoe hoger het nummer op de comfortring, hoe groter de gaten, en dus hoe groter de zuurstofdosis. Uiteindelijk is de gegeven hoeveelheid zuurstof per minuut hetzelfde.

Het interne mechanisme levert een constant minuutvolume. Zolang de patiënt een natuurlijke ademhalingssnelheid tussen 12 en 38 ademhalingen per minuut (bpm) heeft, past het mechanisme zichzelf aan om de patiënt precies dezelfde hoeveelheid zuurstof per tijdseenheid te leveren, onafhankelijk van de ademhalingsfrequentie. Dus inhaleren bij 15 bpm in comfortmodusinstelling 2 resulteert in hogere doses (28ml) dan diegene die bij 30 keer ademen per minuut worden geïnhaleerd (14ml).

Zo wordt duidelijk dat het volume van de individuele zuurstofdosis zich aanpast aan de ademhalingsfrequentie van de patiënt om zo een constant minuutvolume te geven. De selectiering bepaalt het zuurstofvolume per tijdseenheid die de vulkamer kan binnenkomen via een kleine opening in een plaat. Dit volume wordt geleegd telkens wanneer de patiënt het mechanisme door het detectiemembraan triggert. Omdat het vulvolume per tijdseenheid constant blijft, blijft ook het totale afleveringsvolume per tijdseenheid constant. Dit heeft tot gevolg dat het afleveringsvolume per adem verandert overeenkomstig de ademfrequentie van de patiënt: wanneer de patiënt sneller inademt, zal de vulkamer minder worden gevuld wanneer deze wordt geactiveerd in vergelijking met een patiënt die minder vaak inhaleert.

De wetenschappelijke publicaties waarnaar wordt verwezen zijn meestal oud terwijl de O2COMFORT flowmeter vrij nieuw is. Hoe kan dat?

Het toestel is inderdaad nieuw maar de technologie om zuurstof on-demand aan patiënten toe te dienen, is veel ouder. Het is bekend van de thuiszorg. We hebben die technologie naar het ziekenhuis vertaald door het te combineren met een continue modus zodat het toestel voor alle patiënten kan worden gebruikt.

Juist omdat het al zo oud is, kan je erop vertrouwen dat het heel goed werkt. Er zijn de afgelopen jaren geen nieuwe onderzoeken uitgevoerd. Oxypoint heft wel een nieuwe studie gedaan bij de afdeling pneumologie van de Universiteit Gent, het Technisch College in Eindhoven (Maxima Medisch Centrum) en de afdeling cardiochirurgie van de Universiteit Antwerpen. Deze is gevalideerd en wordt binnenkort gepubliceerd.

Bekijk de relevante wetenschappelijke studies op de O2COMFORT-pagina.

Past de O2COMFORT flowmeter op alle connectoren? Kunnen ze nog worden gewijzigd in geval van een renovatie?

Ja, het systeem werkt met elk type connector en dit kan worden gewijzigd, dus als u een renovatie plant of binnenkort verhuist naar een nieuw gebouw, kunt u ze laten veranderen en meenemen.

Hoe weet ik zeker dat de O2COMFORT flowmeter naar behoren functioneert?

De aankoop van het toestel gaat gepaard met een fabrieksgarantie van 2 jaar, waarbij " dat het product vrij is van materiaal- en constructiefouten gedurende twee jaar vanaf de verzenddatum". Dit staat vermeld in de gebruikershandleiding (artikel 14), zie hier. Binnen deze periode van 2 jaar zal een zeldzaam defect van het apparaat kosteloos worden hersteld, op voorwaarde dat het apparaat correct is gebruikt.

Is er onderhoud nodig bij de O2COMFORT flowmeter?

Het apparaat is onderhoudsvrij. Geen onderdelen van het apparaat hoeven te worden vervangen. Zie de gebruikershandleiding, artikel 4: “De flowmeter functioneert zoals beschreven in deze gebruikershandleiding, indien het product gehanteerd, gemonteerd, onderhouden en gerepareerd wordt op een manier die conform is met de gegeven instructies. Het is aanbevolen de flowmeter jaarlijks te laten nakijken”.

Oxypoint beveelt deze controle aan om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal kan werken (drukcontrole, extra training van de gebruikers). We bieden een servicecontract waarin ook een opfrissingstraining van de gebruikers is voorzien.

Kan ik de O2COMFORT flowmeter zelf herstellen in het geval van een gebrek?

Nee, alleen Oxypoint doet de service. Alle reparaties moeten ook worden uitgevoerd of geautoriseerd door Oxypoint of door een door Oxypoint gemachtigde partij. Als u contact opneemt met ons, zorgen wij meteen voor al het nodige. Indien van toepassing, bieden we u een ander toestel aan totdat de herstelling is gebeurd.

Wat is de levensduur van de O2COMFORT flowmeter?

Minimaal 8 jaar.

Eigenlijk gaan ze even lang mee als een traditionele flowmeter en dat kan oplopen tot meer dan 20 jaar. Gebruik ze zolang ze goed werken, en als je ze correct gebruikt zullen ze zeker langer meegaan. Ook het on-demand gedeelte (zoals gebruikt in de thuiszorg) heeft een vergelijkbare en hogere levensverwachting. De allereerste Oxypoint-apparaten (° 2011) zijn nog steeds in gebruik en vertonen geen problemen.

Wat is het meest voorkomende technische probleem?

Er is bijna nooit een technisch probleem.

De meest gevoelige delen van het apparaat zijn de flowtube en de witte draaiknop. Bij normaal gebruik gaan ze niet stuk, maar per ongeluk kan iemand er een laten vallen of tegen een bed stoten. Dan kan het breken.

Kan ik reserveonderdelen kopen om zelf herstellingen te doen?

Nee. Oxypoint zorgt voor alles. Heb je een defect toestel, dan wissel je het in voor een nieuw exemplaar en stuur je het defecte exemplaar naar ons op.

Wat is de aanbevolen reinigingsmethode?

In de gebruikershandleiding wordt de reiniging duidelijk vermeld (artikel 11). Het buitenoppervlak van de flowmeter moet worden gereinigd met een reinigingsdoek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en water. Spuit niets rechtstreeks op de flowmeter. Veeg het buitenoppervlak droog met een schone doek. Bewaar de flowmeter in een stofvrije omgeving, vrij van olie, vet of andere bronnen van verontreiniging. Maak de flowmeter nooit schoon met behulp van vluchtige organische oplosmiddelen. De flowmeter nooit autoclaveren, of gas geven met ethyleen.

Kunt u de nodige documenten verstrekken waaruit blijkt dat uw product veilig is en voldoet aan alle voorschriften?

Jazeker. Volgende documenten kan u downloaden op de SUPPORT-pagina.

  • een conformiteitsverklaring van het product (CE-label en ISO-normen) dat verklaart dat het productiekwaliteitssysteem voldoet aan alle relevante wetgeving.
     
  • een bewijsstuk van het verleende Europese octrooi EP2707072B waaruit blijkt dat Oxypoint de enige in de markt is met deze innovatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief